Banner

(TTV) Vững vàng trên trận tuyến chống dịch Covid -19

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ các tỉnh thành phố phòng, chống dịch bệnh, trở về địa phương các y, bác sỹ lại tiếp tục nỗ lực trên hành trình đẩy lùi Covid -19. Dù gian nan, vất vả nhưng mỗi chiến sỹ áo trắng đều nỗ lực, cố gắng, đảm bảo sự an toàn cho người dân.