Banner

(TTV) Phát huy sức dân làm đường bê tông nông thôn

Tuyên Quang xác định phát triển hạ tầng giao thông nông thôn là đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hẹp dần khoảng cách giữa nông thôn với thành thị. Đặc biệt khi Nghị quyết số 55 của Hội đồng nhân dân tỉnh đi vào cuộc sống, nhiều tuyến đường bê tông đã được hoàn thành dựa trên sự đồng lòng, nhất trí cao của người dân.