Banner

(TTV) Khởi sắc mới cho vùng chè Yên Thuận

Khai thác tiềm năng phát triển kinh tế ở vùng sâu, vùng xa không chỉ là quyết tâm của huyện Hàm Yên, mà còn là khao khát của người dân nơi vùng cao Yên Thuận. Khi điện lưới Quốc gia được kéo về bản, cũng là lúc những người nông dân nơi đây tính chuyện làm giàu.