Banner

(TTV) Gom phế liệu, rác thải nhựa giúp phụ nữ nghèo

Thu gom phế liệu và các loại rác thải có thể tái chế để gây quỹ, giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động đang được lan tỏa rộng khắp các Chi hội Phụ nữ tại thành phố Tuyên Quang. Bằng việc làm nhỏ nhưng thiết thực đã góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của từng gia đình hội viên và còn là cách để khích lệ nhiều chị em phụ nữ khó khăn vươn lên trong cuộc sống.