Banner

(TTV) Chăm lo, phát huy vai trò người cao tuổi

Những năm qua, người cao tuổi tỉnh Tuyên Quang đã luôn phát huy vai trò trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, trở thành tấm gương sáng trong các phong trào hoạt động ở địa phương, lan tỏa những giá trị nhân văn đến cộng đồng.