Banner

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày 01/10/2021, UBND tỉnh có Văn bản số: 3705/UBND –KGVX về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.