Banner

(TTV) Yên Sơn kiểm soát chặt người ra vào địa phương

Để hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, huyện Yên Sơn đã thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, trong đó chú trọng việc kiểm soát chặt chẽ người ra vào địa phương cũng như phát huy vai trò của các tổ covid cộng đồng.