Banner

(TTV) Xã Tri Phú đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút đầu tư

Với quyết tâm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Chiêm Hóa đã thực hiện nhiều giải pháp, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả theo từng ngành, lĩnh vực và phạm vi quản lý. Trong đó tại xã Tri Phú, xã đặc biệt khó khăn của huyện, việc cải cách thủ tục hành chính đã đạt được nhiều kết quả tích cực.