Banner

(TTV) Tuyên Quang tiếp nhận 18.300 liều vắc xin phòng Covid -19

Tiếp tục đẩy nhanh việc tiêm phòng vắc xin Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, ngày 31/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang đã tiếp nhận trên 18.300 liều vắc xin phòng Covid-19.

 

Trong tổng số 18.300 liều vắc xin phòng Covid-19 vừa được tiếp nhận có 2.300 liều Pfizer, 6.000 liều AstraZeneca và 10.000 liều vắc xin Moderna. Số vắc xin này sẽ được tiêm cho các đối tượng ưu tiên theo hướng dẫn của Bộ Y tế và của tỉnh.

 

Như vậy, đến nay tỉnh Tuyên Quang đã tiếp nhận trên 93.600 liều vắc xin phòng Covid-19. Tổng số được tiêm vắc xin đến nay là gần 70.800 lượt người. Trong đó, có  trên 25.200 người được tiêm đủ 2 mũi, 45.600 người tiêm mũi 1. Tỷ lệ bao phủ tiêm đạt khoảng 13% dân số trên 18 tuổi.
  

 Hà Trang