Banner

(TTV) Triển khai Nghị quyết 68 của Chính phủ đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, việc chi trả hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68 của Chính Phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương.