Banner

(TTV) Thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông mới đối với lớp 2 và lớp 6

Năm học 2021-2022 là năm học thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông mới đối với lớp 2 và lớp 6. Nhờ sự chủ động của ngành Giáo dục và Đào tạo, tại các trường học trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, việc dạy và học theo chương trình mới bước đầu khá thuận lợi.