Banner

(TTV) Thêm điều kiện để chăm sóc, điều trị bệnh nhân tại các bệnh viện

Việc được trao tặng các trang thiết bị y tế sẽ giúp các bệnh viện có thêm điều kiện về cơ sở vật chất, phục vụ tốt hơn nhu chăm sóc, điều trị bệnh của người dân, đặc biệt là tại các cơ sở y tế tuyến đầu.