Banner

(TTV) Tấm lòng của Thủ đô Khu giải phóng - Thủ đô Kháng chiến với Thủ đô Hà Nội

Nhằm hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và hưởng ứng Chiến dịch “Kết nối cộng đồng - Vượt qua thách thức” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, người dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã tích cực ủng hộ nông sản chuyển về giúp đỡ người dân Hà Nội.