Banner

(TTV) Liên minh Hợp tác xã trao tặng khẩu trang y tế và nước sát khuẩn

2.000 khẩu trang y tế và 10 lít nước sát khuẩn đã được Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tuyên Quang trao tặng cho 8 hợp tác xã trên địa bàn thành phố Tuyên Quang và các huyện Yên Sơn, Na Hang.