Banner

(TTV) Khắc phục khó khăn, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo

Một năm học mới đã bắt đầu, vượt qua những khó khăn thách thức, mục tiêu đặt ra trong năm học là tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm an toàn trường học, vừa ra sức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo.