Banner

(TTV) Khắc phục khó khăn, giữ vững “vùng xanh” trên bản đồ phòng, chống dịch Covid - 19 của cả nước

Để đảm bảo kiểm soát tốt người và phương tiện vào địa bàn, những ngày qua, các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát liên ngành Km18, xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, đã khắc phục mọi khó khăn, góp phần phòng, chống dịch Covid – 19, giữ vững “vùng xanh” Tuyên Quang.