Banner

(TTV) Học sinh toàn tỉnh tựu trường chuẩn bị năm học mới 2021 -2022

Sáng nay (1/9), trên 230.000 học sinh ở 474 trường từ cấp học Mầm non đến THPT trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã tựu trường sau thời gian nghỉ hè để chuẩn bị cho năm học mới 2021– 2022. Tại các nhà trường công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid – 19 được đặt lên hàng đầu.