Banner

(TTV) Giữ vững vùng xanh trong phòng, chống dịch Covid -19

Mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhưng các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch Covid - 19 tại các xã vùng sâu, vùng xa, nơi giáp ranh với các tỉnh lân cận đã luôn nỗ lực, cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giữ vững “Vùng xanh” trong phòng, chống dịch Covid - 19.