Banner

(TTV) Đảm bảo đời sống cho đồng bào tái định cư

Gần 20 năm chuyển về nơi ở mới, với sự quan tâm đầu tư của nhà nước, sự động viên của cấp ủy, chính quyền các cấp, đến nay cuộc sống của đồng bào tại các khu tái định cư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã ổn định. Tại xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, nơi có 52 hộ dân của Dự án Thủy điện Tuyên Quang về sinh sống, bộ mặt nông thôn mới đang dần được hình thành và có nhiều khởi sắc.