Banner

(TTV) Các trường vùng sâu, vùng xa thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới

Năm học 2021 – 2022 là năm thứ hai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới. Đối với các trường học thuộc địa bàn vùng sâu, vùng xa, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đòi hỏi các thầy cô giáo phải chủ động, linh hoạt trong công tác giảng dạy, phù hợp với địa phương, nhằm phát huy năng lực của học sinh, giúp các em tiếp thu kiến thức tốt nhất.