Banner

(TTV) Các trường học hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang 190 năm hình thành và phát triển”

Cuộc thi “Tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang 190 năm hình thành và phát triển” bằng thức thức trực tuyến do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức đang thu hút sự tham gia của cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Tại các trường học trên địa bàn, đông đảo học sinh đang tích cực tham gia cuộc thi ý nghĩa này.