Banner

Chủ động ứng phó mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 5

Ngày 10/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang có Văn bản số 3343 /UBND-NLN về việc Chủ động ứng phó mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 5.