Banner

(TTV) Hàm Yên toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch Covid -19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhân dân trên địa bàn huyện Hàm Yên luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.