Banner

(TTV) Giọt hồng xứ Tuyên – Kết nối dòng máu Việt năm 2021

Với thông điệp “Hiến máu an toàn - Phòng, chống dịch Covid-19”, Ngày Hội hiến máu “Giọt hồng xứ Tuyên” năm 2021 đã thu hút gần 1.000 đoàn viên, thanh niên, hội viên, cán bộ, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân tham gia. Trên 770 đơn vị máu đã được hiến trong ngày hội.