Banner

(TTV) Về đích nông thôn mới nâng cao từ sự đồng lòng của người dân

Năm 2014, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn là một trong bẩy xã đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang về đích nông thôn mới. Bằng sự chung sức đồng lòng của người dân, năm 2021, Mỹ Bằng một lần nữa là một trong những xã đầu tiên hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao của tỉnh.