Banner

(TTV) Tứ Quận đạt chuẩn nông thôn mới

Bằng sự cố gắng, nỗ lực chung sức đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2020.