Banner

(TTV) Tăng cường quản lý người lao động nước ngoài

Trước tình hình dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại các cơ sở, doanh nghiệp đã và đang được các cơ quan chức năng tăng cường thực hiện.