Banner

(TTV) Lễ công bố công nhận xã Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Sáng ngày 16/7, huyện Yên Sơn đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh công nhận xã Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

 

Sau một năm thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng, đoàn kết của nhân dân, xã Thái Bình đã hoàn thành 18/18 tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao. Là một trong hai xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của tỉnh. 

 

Hiện nay, kinh tế - xã hội của xã đã có sự phát triển vượt bậc, nhất là kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, diện mạo nông thôn có sự thay đổi lớn theo hướng, sạch, xanh, sáng, đẹp. 100% đường trục xã, gần 80% đường liên thôn, gần 72% đường nội đồng, đường ngõ xóm đã được cứng hóa; 3/3 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định đạt trên 85%; Toàn xã không còn nhà tạm, không còn hộ nghèo; Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm đạt trên 100%; Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 50 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ gia đình văn hóa xã đạt 97%.

 

Thời gian tới, xã tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn; Xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại; Tập trung hoàn thành 4 nhóm tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu; Xây dựng các chuỗi liên kết sản phẩm chủ lực; Phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa... phấn đấu về đích nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm nay. 

 

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Sơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen./.

 

Trà Mi – Tuấn Tú