Banner

(TTV) Hướng dẫn đăng ký online tiêm vắc xin phòng Covid -19

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, hiện nay người dân có thể truy cập Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 hoặc tải ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử" cho điện thoại di động để đăng ký online tiêm vắc xin phòng Covid -19.