Banner

(TTV) Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi Cụm thi số 3, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Sáng ngày 17/7, Cụm thi số 3, thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

 

Tham gia Hội thi có 16 thí sinh đến từ 16 chi, đảng bộ. Các thí sinh sẽ tham gia 3 phần thi: Chuẩn bị đề cương, trình bày bài thi thuyết trình và trả lời trực tiếp câu hỏi của Ban Giám khảo.

 

Hội thi là một giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây cũng là dịp giúp cho đội ngũ báo cáo viên trao đổi, học tập kinh nghiệm, kỹ năng tuyên truyền miệng, đồng thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng những báo cáo viên xuất sắc, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của các báo cáo viên. Hội thi cũng là dịp tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống.

 

Ngọc Bích – Tuấn Tú