Banner

(TTV) Biểu dương gia đình đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu giai đoạn 2016 -2020

Để tôn vinh các giá trị truyền thống của gia đình, sáng ngày 9/7, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức biểu dương gia đình đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu giai đoạn 2016-2020. 

 

Dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.