Banner

(TTV) Vừa chống dịch vừa thúc đẩy sản xuất, kinh doanh

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đang tích cực thực hiện đồng bộ các biện pháp ứng phó vừa phòng phòng chống dịch vừa thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.