Banner

(TTV) Thành phố Tuyên Quang hướng tới ngày bầu cử

Cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là sự kiện chính trị quan trọng và là ngày hội lớn của toàn dân, vì thế cả hệ thống chính trị thành phố Tuyên Quang đang tích cực chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này.