Banner

(TTV) Phát huy vai trò tuyên truyền, vận động trong phòng, chống dịch Covid -19

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, mỗi thôn, xóm, khu phố, tổ dân cư trên địa bàn tỉnh đều phải chủ động thực hiện các biện pháp góp phần đẩy lùi đại dịch.