Banner

(TTV) Người tiêm vắc xin phòng Covid -19 phải theo dõi trong 7 ngày

Bộ Y tế vừa có Công văn 3886/BYT-DP quy định về việc hướng dẫn giám sát sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin phòng Covid-19.