Banner

(TTV) Đến sáng ngày 4/5, tỉnh Tuyên Quang có 16 trường hợp F1 dịch Covid -19

Tính đến 8h sáng 4/5, Tuyên Quang có 16 trường hợp F1: Chiêm Hóa 6, Sơn Dương 2 và thành phố Tuyên Quang 7, Yên Sơn 1. Tất cả các trường hợp đã được cách ly tập trung  và  và có kết quả xét nghiệm âm tính với Sars – Cov2.