Banner

(TTV) Đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các điểm bầu cử

Nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các điểm bầu cử, Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, rà soát các phương án để chủ động phát hiện và xử lý các tồn tại, thiếu sót về phòng cháy chữa cháy, góp phần bảo đảm an toàn trong ngày bầu cử 23/5/2021.