Banner

(TTV) Chung tay ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19

Với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái chung tay cùng phòng, chống dịch covid 19, trong những ngày qua nhiều cá nhân, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Yên Sơn đã tích cực ủng hộ cho khu cách ly tập trung của huyện.