Banner

(TTV) Chiêm Hóa đảm bảo quy định phòng, chống dịch Covid -19 tại các điểm cấp căn cước công dân

Trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 các tổ lưu động cấp căn cước công dân Công an huyện Chiêm Hóa vẫn phục vụ nhân dân. Để phòng, chống dịch Covid-19, người dân đến làm thủ tục đều được tuyên truyền, nhắc nhở thực hiện nghiêm túc việc rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang y tế, đảm bảo khoảng cách.