Banner

Thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn

Ngày 1-5, UBND tỉnh Tuyên Quang đã có Công điện số 01 yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh.

 

Theo TQĐT