Banner

(TTV) Vai trò nêu gương trong học và làm theo Bác

“Học Bác từ những điều giản dị” đó là điều mà mỗi người dân thôn Lập Thành, xã Mỹ Bằng (Yên Sơn) thường tự bảo nhau khi thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Từ những việc làm cụ thể ấy, năm 2021, Thôn vinh dự được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong dịp sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đó cũng chính là kết quả của việc nêu gương sáng của các đảng viên Chi bộ thôn trong suốt nhiều năm qua.