Banner

(TTV) Ngành Giáo dục huyện Hàm Yên đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã được ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hàm Yên gắn với các phong trào thi đua, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn.