Banner

(TTV) Cử tri tín nhiệm và nhất trí cao với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Trong những ngày này, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.  Tại các hội nghị, cử tri đều bày tỏ sự tín nhiệm cao với các ứng cử viên, đảm bảo về tiêu chuẩn, đạo đức và lối sống.