Banner

(TTV) Xây dựng Thành phố Tuyên Quang trở thành đô thị loại II

Sau hơn 10 năm được công nhận là đô thị loại III, trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Thành phố Tuyên Quang nay đã phát triển về mọi mặt và trở thành đầu tàu, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Một bức tranh đô thị khang trang, hiện đại, ngập tràn hào khí như lòng người hân hoan mừng Đảng, mừng Xuân mới.