Banner

(TTV) Thành phố Tuyên Quang: Dấu ấn từ những công trình mới

Những năm qua, thành phố Tuyên Quang đã giành nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng nhiều công trình hạ tầng, giao thông vừa góp phần phát triển kinh tế - xã hội, vừa tạo những điểm nhấn cho thành phố trẻ năng động, hiện đại.