Banner

(TTV) Thành phố đô thị loại II – Động lực phát triển kinh tế, xã hội

Được công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh là động lực lớn để Đảng bộ, nhân dân các dân tộc thành phố Tuyên Quang tiếp tục phấn đấu trở thành đô thị loại I trong tương lai.