Banner

(TTV) Hiệu quả của các chốt phòng, chống dịch Covid -19

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 05 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh Tuyên Quang đã thành lập các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch trên các tuyến quốc lộ, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.