Banner

Hướng dẫn mới về thu phí cách ly y tế tập trung do dịch COVID-19

Nghị quyết 16 của Chính phủ quy định rất rõ ràng về quy định cách ly y tế, khám chữa bệnh trong thời gian cách ly y tế chống dịch COVID-19 đối với mọi đối tượng.

 

Nghị quyết 16 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 mới được ban hành quy định rõ về mức phí phải trả đối với từng nhóm đối tượng trong thời gian cách ly y tế tập trung.

 

Về chi phí cách ly y tế, chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian cách ly y tế, Nghị quyết 16 nêu rõ, người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam thuộc đối tượng phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch phải có bảo hiểm y tế quốc tế còn giá trị sử dụng và có phạm vi thanh toán khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam phù hợp với thời gian lưu trú tại Việt Nam.

 

Nhóm đối tượng này phải thực hiện cách ly tại khách sạn, resort, đồng thời phải tự chi trả các chi phí: Đưa đón từ nơi nhập cảnh vào Việt Nam đến cơ sở cách ly; Chi phí xét nghiệm sàng lọc COVID-19; Các chi phí về ăn, ở, sinh hoạt theo mức giá do khách sạn, resort, chủ phương tiện vận tải công bố.

 

Người Việt Nam đi làm việc, lao động, đi du học, du lịch, khám, chữa bệnh, thăm thân ở nước ngoài trở về phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch. Trường hợp tự lựa chọn cách ly tại khách sạn, resort phải tự chi trả các chi phí quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này.

 

Trường hợp được UBND cấp tỉnh quyết định cách ly tại doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập trung, người nhập cảnh phải tự chi trả các chi phí cho cơ sở cách ly, gồm: Chi phí đưa đón từ nơi nhập cảnh vào Việt Nam đến cơ sở cách ly tập trung; Chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2; Chi phí tiền ăn theo mức 80.000 đồng/người/ngày; Các chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt, tổng là 40.000 đồng/người/ngày.

 

Trường hợp người phải cách ly y tế tập trung là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

 

Bên cạnh đó, người Việt Nam được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, nghiên cứu ở nước ngoài; thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, phu nhân hoặc phu quân và con chưa thành niên đi theo trở về nước phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung.

 

Trường hợp tự lựa chọn cách ly tại khách sạn, resort phải tự chi trả các chi phí theo quy định. Riêng chi phí xét nghiệm COVID-19 được ngân sách nhà nước chi trả.

 

Trường hợp cách ly tại doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập trung thì được ngân sách nhà nước bảo đảm các chi phí quy định tại điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị quyết này.

 

Người Việt Nam ở trong nước phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch. Trường hợp tự lựa chọn cách ly tại khách sạn, resort phải tự chi trả các chi phí quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này.

 

Trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập trung chỉ phải tự chi trả tiền ăn theo mức 80.000 đồng/người/ngày. Các khoản chi phí đưa đón, xét nghiệm sàng lọc COVID-19; Chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế tập trung…được ngân sách nhà nước bảo đảm.

 

Trong thời gian cách ly y tế tập trung, người bị cách ly mắc các bệnh khác phải khám, điều trị thì người có thẻ BHYT được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán phần chi phí được hưởng. Với phần chi phí đồng chi trả và các chi phí ngoài phạm vi hưởng BHYT thì người bị cách ly phải tự chi trả. Người không có thẻ BHYT tự chi trả toàn bộ chi phí khám, điều trị theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành.

 

Theo VTV.VN