Banner

(TTV) Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai nhằm giúp hạn chế tối đa việc tổ chức, cá nhân phải đi lại nhiều lần đang là những giải pháp được Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang thực hiện để nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, tạo sự hài lòng đối với người dân.