Banner

(TTV) Na Hang: Tổng kết Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016 -2020

Ngày 21/11, UBND huyện Na Hang tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình giảm nghèo gắn với thực hiện Phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020.  

 

Trong 5 năm (2016-2020), huyện Na Hang đã giảm được trên 2.300 hộ nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ trên 50% xuống còn 25%. Đến hết năm 2020, có 2 xã, 21 thôn bản thoát khỏi trình trạng đặc biệt khó khăn.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đề ra giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo trong giai đoạn 2021-2025. Huyện Na Hang đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 3-4%/năm; Đến năm 2023, toàn huyện không còn hộ nghèo thuộc đối tượng gia đình chính sách, người có công với cách mạng, 100% hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn tín dụng ưu đãi phát triển sản xuất. 

 

 

Nhân dịp này, UBND huyện Na Hang đã khen thưởng cho 12 tập thể, 32 cá nhân và 4 hộ gia đình vì có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020. 

 

 CTV: Hoàng Thông - Trung Thành
                                   (Trung tâm VH –TT –TT Na Hang)